jump to navigation

Updates/Uuendused veebruar 24, 2008

Posted by Mikk in All Posts in English, Intellectual Property, Intellektuaalomand, IO kirjandus, IP Directory, IP Literature.
Tags: , ,
trackback

IP Directory – IP Forums, Mailing-lists:
Intellectual Property Forum
Product Design Forums
Patent Lens Forum
INTELLECTUAL PROPERTY & INTERNET LAW
Translated version of China IPR forums
Relatip™ – forum for IP attorneys.
IP Forums

Career/Jobs in intellectual property:
Careers and Recruitment at WIPO
Intellectual Property Law Server – All Jobs
IPToday.com: New Job Opportunities
Jobs and vacancies at the European Patent Office
JobSearch Monster: patent jobs
Patently-O Job Board
USPTO Employment
SurfIP Global IP Job Postings: RSS Career Feeds; Global, Asia & Asia Pacific, European, North American Career Links

IO Eestis – intellektuaalomandi alased lõputööd:
Kartus, Raul, Rahvusvaheliste patendisüsteemide täiustamise probleeme globaliseeruvas maailma majanduses, Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut, 2007, (magistritöö).
Õunapuu, Tanel, Tarkvara õiguskaitse, Õigusintsituut, 2001, (bakalaureusetöö).
Koolberg, Kaialiisa, Autoriõigus Eesti Vabariigis. Areng, tänapäev, perspektiivid, Akadeemia Nord, 2001, (bakalaureusetöö).
Kosk, Eero, Piraat- ja võltsitud kauba käibe tõkestamise avalikud-õiguslikud võimalused, Akadeemia Nord, 2001, (bakalaureusetöö).
Lepp, Mari-Eva, Autorite õiguste kaitse problemaatika infoühiskonnas, Akadeemia Nord, 2002, (bakalaureusetöö).
Pukk, Helge, Kujutava kunstiga seotud küsimusi autoriõiguses, Akadeemia Nord, 2003, (bakalaureusetöö).
Mäeots, Piret, Töökohustuste täitmise korras loodud arvutiprogrammi autoriõigustest, Akadeemia Nord, 2005,(bakalaureusetöö).

IO Eestis – Intellektuaalomandi alased vaidlused ning lahendused:
Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused
Intellektuaalse omandi alaste kohtulahendite andmebaas

About these ads

Kommentaarid»

1. Liina - september 25, 2008

Ma ei tea kus sa päringuid teinud oled, aga lõputööde nimekiri on sul näiteks “natukene” puudulik. Ma olin päris kindel, et asi nii nutune küll ei ole, seega tegin ka päringuid ja välja tuli see, et ainult ÕIs on järgmised lõputööd:
Laine, Kelly “Moekunstiteoste õiguskaitse üldpõhimõtted ja õiguskaitse autoriõigusega : bakalaureusetöö, juhendaja: Heiki Pisuke ; Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2006;
Ülo Pikkov “Audiovisuaalse teose kaitse autoriõigusega” bakalaureusetöö; juhendaja: Heiki Pisuke ; Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2005;
“Autori varalised õigused” : bakalaureusetöö, Airi-Ulrike Lillevälja ; juhendaja: Heiki Pisuke ; Tartu Ülikool, õigusinstituut 2007;
“Intellektuaalne omand ja toodete paralleelimport Euroopa Kohtu praktikas”bakalaureusetöö Pirjo Ant ; juhendaja Carri Ginter ; Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2005;
“Intellektuaalse omandi piraatlus tänapäeva infoühiskonnas: regulatsioonid ja probleemid” bakalaureusetöö Laura Sõmer ; juhendaja A. Kukrus, Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2004;
“Internetiõigus ja intellektuaalomandi kaitse probleemid infoühiskonnas” bakalaureusetöö Liis Allmäe ; juhendaja Ants Kukrus ; Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2004;
“Kasuliku mudeli süsteemi vastavuse analüüs väikeettevõtjate vajadustele” bakalaureusetöö Mart Ojasaar ; juhendaja: Aleksei Kelli Tartu Ülikool, 2007;
“Kõlvatu konkurentsi tõkestamine ja tööstusomandi õiguskaitse aktuaalseid küsimusi” bakalaureusetöö Jaak Kaabel ; juhendaja Ants Kukrus ; Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2003;
“Patentsed leiutised ja patentsuse kriteeriumid” bakalaureusetöö / Liina Puu ; juhendaja: Aleksei Kelli ; Tartu Ülikool, 2007;
“Riigitunnusega domeeninimed ja nendega seonduvad vaidlused” bakalaureusetöö Margus Raig ; juhendaja: Aleksei Kelli ; Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2007;
“Televisiooniorganisatsioooni õiguste rikkumine kaabellevivõrgus ja nende menetlemine kriminaalmenetluses” bakalaureusetöö Sigrid Raag ; juhendaja Toomas Seppel ; Tartu Ülikool 2007;
“Tööandja õigused töötajate leiutistele” bakalaureusetöö Liisa Kirss ; juhendaja: Ants Kukrus ; Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2007;
“Vaba tarkvara: oht või võimalus? : Tarkvara õiguskaitse perspektiivid võrgustatud ühiskonnas” bakalaureusetöö Peeter P. Mõtsküla ; juhendaja: Heiki Pisuke ; Tartu Ülikool, õigusinstituut 2006;
“WIPO kaubamärgiõiguse leping ja uued suundumused Eesti kaubamärgiõiguses” bakalaureusetöö Lauri Liiv ; juhendaja A. Kukrus ; Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2004.

Loodetavasti minu MA oma lisandub üks päev nendele:)


Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: