jump to navigation

Kaubanduskoja intellektuaalomandi õiguskaitse teemaline küsitlus oktoober 14, 2009

Posted by Mikk in Info, Intellektuaalomand, IO tugistruktuurid.
Tags: ,
add a comment

Kaubanduskoda on oma kodulehele lisanud küsitluse, kus Euroopa Komisjoni soovil palutakse tagasisidet võimalikest intellektuaalomandiga seotud probleemidest Venemaal ja Ukrainas.

Seoses sellega palume Teil anda tagasisidet Ukraina ja/või Venemaa turgudel intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega tekkinud probleemide kohta.

Euroopa Komisjon püüab lahendada intellektuaalomandi õigustega seotud probleeme, mis tekivad EL ettevõtetel Ukraina ja Venemaa turgudel.

Komisjon peab jätkuvalt läbirääkimisi nende riikidega, kus EL ettevõtjatel on tekkinud raskusi oma intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega. Juba sõlmitud koostöölepingute raamides tehakse koostööd sihtriikide riigiasutustega (tolliametid, patendibürood, justiitsasutused jms).

Kui Teie ettevõte tegeleb aktiivselt Ukrainas või Venemaal ning kui olete puutunud kokku intellektuaalomandi teemadega, siis palume Teil vastata järgmistele küsimustele.

1. Milliseid intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega seotud probleeme olete pidanud mainitud riikides lahendama?

2. Kuidas olete püüdnud neid kohalikul tasemel lahendada?

3. Milline on olnud riigiametite vastus?

4. Milliseid lahendusi pakuti/ootate?

Kaubanduskoda ootab vastuseid kuni 2.novembrini 2009.a e-postile mait@koda.ee

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.