jump to navigation

Patendi žargoon oktoober 3, 2009

Posted by Mikk in Patendiinformatsioon, Patendiuuringud, patent searching.
Tags: , ,
add a comment

Euroopa Patendiameti värskes patendinduse õppematerjalis “The patent teaching kit” tutvustatakse muuhulgas ka nö patendi keelt. Kes on patente lugenud on ilmselt ka märganud, et keelekasutus patentides erineb tihti tavapärasest kõnekeelest ning võib üpris kummaline olla.

Sellel on mitmeid põhjusi. Asju mitte nende tavapäraste nimedega nimetades püütakse vältida mitmeti mõistmist või siis anda jälle võimalikult laia tähendust. Samas võib mingi seade sisaldada mitmeid sama nimetusega detaile.  Selleks, et leiutise kirjeldamisel need segamini ei läheks, tuleb neile anda erinevad nimetused.

Patendi keele eripäradega arvestamine on vajalik ka patendiuuringute tegemisel märksõnu kasutades. Üheks võimaluseks on kasutada erinevaid sünonüüme, kuid sellest ei pruugi alati piisata, sest näiteks “höövel” ei pruugi alati “höövel” olla, vaid “seade pindade poleerimiseks”. Sellisel juhul võib olla põhjuseks, et soovitakse leiutist nö peita (näiteks konkurentide eest), et see oleks patendiandmebaasidest raskemini leitav.

Toon siin mõned näited, mida Euroopa Patendiamet oma õppematerjalides on välja toonud.

writing instrument = pen
a plurality of balls = ball bearing
spherical object with floppy filaments to promote sure capture = toy ball
electrical power source for electronic circuits = battery
semiconductor switching device with a control electrode = transistor
galvanically isolated electrical coupling means = transformer
photo-transmitting device = LED (light-emitting diode)
arrangement for tapping power from an electrical cable = current collector
elongate member = pipe, riser, cable or optical fibre
wing = door or window
energy-storing means = spring
fastening means = nail, screw or rivet, etc.
a flexible member = membrane or diaphragm
locking means = U-shaped retainer, etc.

water- and oil-repellent surface = Teflon®
water-soluble or water-dispersible polymer = polyacrylic acid (salt) or polyvinyl alcohol
superabsorbent = gel of polyacrylic acid (salt)
expanded styrenic (co)polymer = polystyrene foam; Styrofoam®
polyisoprene = natural rubber
ionomer = copolymer of ethylene and salts of acrylic acid
graft copolymer of vinyl aromatic monomers on a butadiene rubber = ABS (the plastic of which LEGO bricks are made)
aromatic polyester = PET (polyethylene terephthalate)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.