jump to navigation

Kuidas riik maksab kommertstelevisioonile peale aprill 15, 2009

Posted by -- in Intellektuaalomand, Seadusandlus.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Tuleb välja, et ringhäälinguloa eest maksma ei pea, küll aga maksab riik televisioonikanalite tegemised ja tegemata jätmised Euroopa Liidule kinni. Rikas riik?

Vastavalt Ringhäälinguseaduse muutmise seadusele:

“Käesoleva seaduse § 37 3. lõike punkti 3 alusel välja antud televisiooni üleriigilise ringhäälinguloa alusel analoogvõrgus tegutsevad ringhäälinguorganisatsioonid, kes hiljemalt 2008. aasta 1. juulist taasedastavad oma programmi maapealse leviga vaba juurdepääsuga üleriigilises digitaalringhäälinguvõrgus, ei ole kohustatud tasuma käesoleva seaduse § 37 31.–34. lõigetes sätestatud ringhäälinguloa tasu alates 2009. aasta 1. jaanuarist”

(Seaduse muutmise seadus: http://www.estlex.ee/estlex/kehtivad/AktTekst.jsp?id=95868 )

Ehk maakeeli ringhäälinguloa eest Kanal 2 ja TV3 enam tasu maksma ei pea, st et riigil jääb iga aasta umbes 50 miljonit krooni saamata.

Selle eest, aga saab tõenäoliselt Eesti Riik ise trahvi, sest et täitmata on Euroopa Liidu Piirideta televisiooni direktiivi nõuded (loe siit http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/424&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en ) ja Eestile on esitatud juba sellekohane hoiatus. Hoiatus näeb ette viia tasakaalu omatoodangu  maht televisoonis ja vähendada reklaami maht ja sagedus, mis rikub hetkel Euroopa Liidu nõudeid.

Seega on valitsus teinud sellise liigutuse, kus kommertskanalid tasu enam maksma ei pea, aga selle eest kuidas nood Euroopa Liidu nõudeid rikuvad maksab riik nende tegevuse ise kinni. Tõenäoliselt tuleb trahv suuremgi kui 50 miljonit krooni.

Kes soovib lugeda valitsuse mõlgutusi ringhäälinguloa teemal, siis seda saab teha siin http://www.riigikogu.ee/?page=pub_ooc_file&op=emsplain&content_type=text/html&u=20090220101137&file_id=363634

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.