jump to navigation

Updates/Uuendused veebruar 24, 2008

Posted by Mikk in All Posts in English, Intellectual Property, Intellektuaalomand, IO kirjandus, IP Directory, IP Literature.
Tags: , ,
1 comment so far

IP Directory – IP Forums, Mailing-lists:
Intellectual Property Forum
Product Design Forums
Patent Lens Forum
INTELLECTUAL PROPERTY & INTERNET LAW
Translated version of China IPR forums
Relatip™ – forum for IP attorneys.
IP Forums

Career/Jobs in intellectual property:
Careers and Recruitment at WIPO
Intellectual Property Law Server – All Jobs
IPToday.com: New Job Opportunities
Jobs and vacancies at the European Patent Office
JobSearch Monster: patent jobs
Patently-O Job Board
USPTO Employment
SurfIP Global IP Job Postings: RSS Career Feeds; Global, Asia & Asia Pacific, European, North American Career Links

IO Eestis – intellektuaalomandi alased lõputööd:
Kartus, Raul, Rahvusvaheliste patendisüsteemide täiustamise probleeme globaliseeruvas maailma majanduses, Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut, 2007, (magistritöö).
Õunapuu, Tanel, Tarkvara õiguskaitse, Õigusintsituut, 2001, (bakalaureusetöö).
Koolberg, Kaialiisa, Autoriõigus Eesti Vabariigis. Areng, tänapäev, perspektiivid, Akadeemia Nord, 2001, (bakalaureusetöö).
Kosk, Eero, Piraat- ja võltsitud kauba käibe tõkestamise avalikud-õiguslikud võimalused, Akadeemia Nord, 2001, (bakalaureusetöö).
Lepp, Mari-Eva, Autorite õiguste kaitse problemaatika infoühiskonnas, Akadeemia Nord, 2002, (bakalaureusetöö).
Pukk, Helge, Kujutava kunstiga seotud küsimusi autoriõiguses, Akadeemia Nord, 2003, (bakalaureusetöö).
Mäeots, Piret, Töökohustuste täitmise korras loodud arvutiprogrammi autoriõigustest, Akadeemia Nord, 2005,(bakalaureusetöö).

IO Eestis – Intellektuaalomandi alased vaidlused ning lahendused:
Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused
Intellektuaalse omandi alaste kohtulahendite andmebaas

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.