jump to navigation

Patendiameti seminar: “Leiutiste kaitsmine” august 28, 2008

Posted by Mikk in Intellektuaalomand, IO õpe, IO üritused, IO tugistruktuurid.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Patendiamet teatab, et korraldab 25. ja 30. septembril 2008 seminari, kuhu on oodatud ettevõtete omanikud ja esindajad, FIE-d, samuti oma äri alles rajavad ja alustavad ettevõtjad, üliõpilased ja ka teised asjast huvitatud.

Seminaril käsitletavad teemad:

 • Miks kaitsta intellektuaalomandit?
  Õiguskaitse taotlemine leiutistele Eesti Vabariigis
  Milles seisneb leiutise uudsus? Otsingu tegemise võimalused uudsuse kindlaksmääramisel
  Patendi- ja kasuliku mudeli omaniku õigused
  Patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse vormistamise ja esitamise nõuded
  Nõudluse otstarve ja tähendus. Kuidas koostada nõudlust nii, et leiutisele oleks tagatud piisav kaitseulatus?

Täpsem info ja registreerimine Patendiameti kodulehel: http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_id=998&wa_id_key=

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.