jump to navigation

Patent või kasulik mudel august 12, 2009

Posted by Mikk in Info, Kasulikud mudelid, Patendid.
Tags: , , , , ,
add a comment

Lühikese ajaga on Äripäevas avaldatud neli artiklit kasulike mudelite teemal:

Eriti kuumaks looks on neist osutunud viimane, kus lugejad on rohkelt avaldanud arvamust, kas kasuliku mudelina kaitstud kirjaklambri sarnane leiutis on uudne või mitte. Kahjuks pole artiklisse lisatud ühtegi pilti leiutisest. Leiutise “Seade painduvast materjalist lehtede ühendamiseks” täistekstiga saab tutvuda siin. Omamoodi huvitav kommentaare jälgida, mida keegi kuskil sarnast näinud on.

Kahjuks ei selgita ka ükski artikkel asjaolusid, millal tuleks ettevõtjal või üksikisikul otsustada kasuliku mudeli registreerimise või patendi taotlemise kasuks, kas alustada õiguskaitse taotlemist Eestist või kuskilt mujalt, kas ja millises mahus oleks vaja teha eelnev taustauuring oma eeldatavasti uudsele tehnilisele lahendusele ja muid küsimusi, mida tuleks silmas pidada õiguskaitse taotlemisel kasuliku mudeli või patendina.

Kirjaklambri lugu on selles mõttes hea näide, et toob eriti hästi esile põhjaliku taustainfo uuringu vajaduse enne õiguskaitse taotlemist. Kuigi artiklis on leiutise autori sõnul tehtud ülemaailmne patendiuuring ning sarnast lahendust ei leitud, siis artikli kommentaarides on kohe mitu viidet sarnastele lahendustele. Seega võib kohe tekkida kahtlus lahenduse erinevuses varasematest lahendusest. Ilmekas näide ka selle poolest, et kuna uudsuse ja leiutustaseme hindamisel võetakse arvesse kogu varem avaldatud teave, siis üha enam tuleks tänapäeval lisaks patendiinfo allikatele uurida ka muid infokanaleid ja -andmebaase. Eriti laiatarbekaupade puhul, mille üldine olemus on juba kümneid või sadu aastaid teada. See muidugi ei välista, et tegemist võib tõepoolest uudse ja leiutustaset omava leiutisega olla.

Kuna internetis on üha hoogsamalt levimas trend igasugust infot kõikvõimalikul ja võimatul moel jagada ning avaldada, siis sõltuvalt leiutise valdkonnast tuleks kindlasti tehnika taseme ja uudsuse uuringute korral uurida ka vastavaid andmebaase. Ja veelgi enam – suur osa infost levib ka paljudes sotsiaalvõrgustikes ja suhtlusportaalides. Keegi viitab kuskil mingile huvitavale lahendusele, selle üle tekib arutelu.

Seega põhjalik taustauuring oma leiutisele õiguskaitse taotlemist on eriti oluline. Kuna infoallikaid ja uuringu läbiviimise võimalusi on palju, siis valides kasuliku mudeli registreerimise või patendi taotlemise vahel, on pigem patenditaotluse esitamine see, mille kasuks otsustada. Seda seetõttu, et patendi taotlemisel viib Patendiameti ekspert läbi põhjaliku ülemaailmse uudsuse otsingu ning lisab otsingu aruandele ka hinnangu leiutise uudsuse, leiutustaseme ning tööstusliku kasutatavuse kohta. Taotleja jaoks on see aga äärmiselt vajalik tagasiside ning lisainfo oma lahenduse täiustamiseks ning võimalusel vastavate täpsustuste tegemiseks patenditaotluses.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.