jump to navigation

IPEstonia lugemissoovitus: uus intellektuaalomandi õpik ülikoolidele, ettevõtjatele, juristidele juuli 10, 2009

Posted by Mikk in Info, Intellektuaalomand, IO õpe, IO kirjandus, Kasulikud viited.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Vaevalt poole aastase vahega on peale “Intellektuaalse omandi kaasuste kogumikku” ilmunud taas üks intellektuaalomandi teemaline raamat. Ega ühe raamatu ilmumises iseenesest midagi erilist pole, aga arvestades antud valdkonna kirjanduse vähesust Eestis, on see väga suurepärane.

Intellektuaalomand

Intellektuaalomand

Allikas: http://www.raamatuklubi.aripaev.ee/images/toode/raamat_0476d281-382b-41bf-a0e6-df85b29a66ce.png

Raamatu “Intellektuaalne omand” autoriteks on Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius spetsialistid Kairi Kurisoo, Viive Kaur ja Pirjo Ant.

Mõistmata intellektuaalse omandi olemust, ei teadvustata tihti, et intellektuaalse omandiga puutub kokku igaüks.

Raamat sisaldab endas ülevaadet Eestis kehtivast regulatsioonist koos rohkete näidetega ja viidetega kohtulahenditele. Praktilise käsiraamatu näol on seega tegemist igati väärt abilisega nii tudengitele, õppejõududele, teadlastele, ettevõtjatele, leiutajatele ja kõigile teistele intellektuaalomandi valdkonda puudutavate küsimuste tekkimisel.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.